"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Oynayarak Öğreniyorum
 

Okulumuz Türkçe Öğretmenleri Buket Yıldırım ve Ebru Uyğun Erol`un rehberliğinde 7.sınıf öğrencilerimiz OYNAYARAK ÖĞRENİYORUM isimli eTwinning proje çalışmalarına başladı. Projede, mevcut müfredat ve müfredatlar arası ilişkilerle güncel ve teknoloji tabanlı işbirlikçi araçlar kullanılarak, aylık temalar oyun içerikli etkinliklerle harmanlanarak öğrencilerde okul ve derslere karşı olumlu tutum ve davranış değişiklikleri, bilginin daha kolay ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenilmesi, temel Web 2.0 araçlarının öğrenilerek kullanımı, öğrenci ve velilerin eTwinning projelerine olumlu bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

Projemiz Hakkında: Klasik öğretim yöntemleri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Öğrencilerin dikkatini çekmek, eğlenerek kalıcı öğrenmelerini sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle projemiz ile gerek sınıf içinde gerekse uzaktan eğitimde kullanılabilecek oyunlarla eğlenerek öğreneceğiz.

 
 
Oynayarak Öğreniyorum adlı eTwinning projesi öğrencileri  Okul Dışarıda Günü etkinliği olarak empati çalışması yaptılar. Duygularını bir mektup ile dile getirdiler.

 

Sosyal Medya