"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Özel Toros İlkokulu

Amaçlarımız

 • Kendini tanıyan,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Farklı çözümler üretebilen,
 • Özeleştiri yapabilen,
 • Bağımsız,
 • Grup içinde var olabilen bireyler yetiştirebilmek.

İlkelerimiz

 • Rehberlik çalışmaları tüm öğrenci ve velilere yöneliktir.
 • Her danışan değerli ve önemlidir.
 • Danışmalarda gönüllülük esastır.
 • Danışma sürecinde gizlilik çok önemlidir,
 • Öğrencinin gelişimi için veli okul işbirliği önemlidir.
 • Görüşme sürecinin verimliliği için, randevulu çalışma sistemi esas alınır.
 • Psikolojik, sosyal ve akademik alanlarda destekleyecek çalışmalar yapılır.

Çalışma İlkelerimiz;

 • Mesleğinin gerektirdiği ulusal ve evrensel kurallara uyma
 • Bilimsellik, uzmanlık alanı içinde hizmet verme
 • Ruh sağlığını koruma ve geliştirme
 • Kişisel haklara, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı
 • Sorumluluk (bireye, kuruma ve topluma karşı)
 • Güven ilişkisi-süreklilik-gönüllülük-dürüstlük-gizlilik
 • Kendini geliştirme sorumluluğu (Psikolojik Danışmanın alanı konusunda)
 • İşbirliği (Veli-öğretmen-yönetim-diğer meslektaşlar ve uzmanlar)
 • Rehberlik Hizmetleri ile ilgili mevzuatı bilmek ve uygulama
 • Olabildiğince alanla ilgili farklı uzmanlardan danışmanlık (Süpervizyon) desteği almaya ve hizmet kalitesini arttırmaya özen gösterme
 • Öğrencinin yüksek yararını gözeterek alacağı kararlar için seçenek oluşturmasında, öğrenciye yol gösterme ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilmesine yardım etme 

Çalışmalarımız,

 • Bireysel Rehberlik
 • Grup Rehberliği Etkinlikleri
 • Mesleki Rehberlik
 • Eğitsel Rehberlik
 • Test-Envanter uygulamaları
 • Proje Çalışmaları
 • Konferanslar ve eğitim çalışmaları
 • şeklinde sürdürülmektedir.

Bireysel Rehberlik ;

Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışma ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

Grup Rehberliği Etkinlikleri ;

Rehberlik saatleri içerisinde, öğrencilerin grup etkileşimini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik etkinlikler yapılır.

Eğitsel Rehberlik ;

Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda etkili ders çalışma ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmeler ve bilgi vermeye yönelik sunumlar gerçekleştirilir.

Mesleki Rehberlik ;

  Öğrencilerin gelecekte yönelebilecekleri alanları ve meslekleri tanımlarına ve bu doğrultuda sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla etkilnlikler ve bilgi verme çalışmaları yapılır. İlgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik test ve envanter uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin üniversiteleri yakından tanımalarına yardımcı olmak amacı ile değişik illere "Üniversite Tanıtım Gezileri" düzenlenmektedir.

Test-Envanter uygulamaları;

Öğrencilerimizin değişik yönlerden kendilerini tanımalarına yardımcı olmak amacı ile değişik test ve envanterler uygulanmaktadır.

Proje Çalışmalarımız;

Rehberlik servisimizin her yıl uyguladığı ve uygulayacağı ulusal ve uluslararası farklı projeler (değerler eğitimi projesi,  akran dayanışması projeleri, Etwinning projeleri) ile öğrencilerimizin karakter gelişimine destek olurken aile-okul-öğrenci işbirliğini aktif kılmaktadır.

Konferanslar;

Her yıl değişik konularda, veli- öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik konferanslar düzenlenmektedir.

Sosyal Medya