"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Kuklalarla Deyimlere Dair
 

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Buket Yıldırım’ın rehberliğinde 7.sınıf öğrencilerimiz KUKLALARLA DEYİMLERE DAİR isimli eTwinning proje çalışmalarına başladı. Projede, mevcut müfredat ve müfredatlar arası ilişkilerle güncel ve teknoloji tabanlı işbirlikçi araçlar kullanılarak, aylık temalar oyun içerikli etkinliklerle harmanlanarak öğrencilerde okul ve derslere karşı olumlu tutum ve davranış değişiklikleri, bilginin daha kolay ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenilmesi, temel Web 2.0 araçlarının öğrenilerek kullanımı, öğrenci ve velilerin eTwinning projelerine olumlu bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

Projemiz Hakkında: 14. yüzyılda Orta Asya'da ortaya çıktığı düşünülen kuklacılığı, Türkçede yaygın biçimde kullanılan anlatı kalıplarından "deyimlerle" uyarlıyoruz. Görsel hafızanın gücüne inanarak bu projeyle birlikte öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesini hedefliyoruz. Öğrenciler hem geleneklerinin bir parçası olan deyimleri nerede, hangi durumda kullanacaklarını kavrıyor hem de kukla sanatının inceliklerini yaparak öğreniyorlar. En önemli özelliği sessizlik olan kuklalar, evrensel düzende deyimlerle adeta can buluyor. Böylece birçok millette farklı şekillerde tezahür eden bu sanatı ve anlatı kalıplarını kültürlerarası bir etkileşime dönüştürmeyi tasarlıyoruz.

 

 

Sosyal Medya