"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Okul ve Sınıf Kuralları
OKUL VE SINIF KURALLARI

ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

Öğrenciler,

· Okul tarafından belirtilmiş temiz ve düzgün kıyafetle okula gelmek zorundadırlar. Kız öğrencilerin saçları temiz, düzgün ve bağlanmış, erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün olmak zorundadır.

· Öğretmenlerine ve diğer öğrencilere karşı saygılı davranır, olumsuz söz ve davranışlardan kaçınırlar.

· Okula ve derse zamanında gelmek zorundadırlar.

· Derse girerken gerekli hazırlıkları yapar, ders araç gereçlerini tam ve eksiksiz bir şekilde derse götürürler.

· Okul yönetiminin izni olmadan okuldan ayrılamaz, okul dışına çıkamazlar.

· Okul saatleri içerisinde birkaç saatliğine velileri tarafından alınamazlar. Öğrenci izin aldığı takdirde gün boyunca okuldan alınması gerekmektedir. İzin talebinde bulunan velilerimizin bu konuyu dikkate almaları gerekmektedir. Velisi öğrencisi için izin alırsa ilgili idari birime ve sınıf rehber öğretmenine bilgi vermek zorundadır.

· Okul içinde yer alan laboratuvar, kütüphane, atölye, çok amaçlı salon ve spor salonu gibi okul ortamlarında bu alanlara özel belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.

· Kendilerine ve diğer öğrencilere zarar verebilecek madde ya da alet getiremez, üzerinde taşıyamaz, fiziksel yaralanmalara yol açacak davranışlarda bulunamazlar.

· Diğer öğrenci ya da öğrencilere ait eşyaları izinsiz alamaz ve kullanamazlar.

· Okul araç gereçlerine ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremez, verdikleri takdirde maddi bedeli ödenmek zorundadır.

· Ders içinde ve okul içinde cep telefonu kullanamaz ve açık bulunduramazlar. Telefon getirilmişse sabah rehberlik saatinde sınıf rehber öğretmenine teslim etmek ve son derse girmeden teslim almak zorundadır.

· Diğer öğrenci ya da öğrencileri, öğretmen ve diğer personeli rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.

· Aksi belirtilmedikçe ve zorunlu olmadıkça okul içerisinde kendilerine ayrılan alan dışına çıkamaz, bu alanlardaki eşyaları kullanamazlar.

· Okulda yapılan törenlere katılmak zorundadır.

· Okul içinde ve dışında teknolojinin kullanıma yönelik kurallara uymak zorundadırlar. Okul yönetiminden izin alınmadığı sürece fotoğraf makinesi, video ve ses kaydedici okula getiremezler.

· Okul yönetimi tarafından belirtilen tüm bu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uyulmadığı takdirde oluşabilecek her türlü zarar ve olumsuz sonuçlardan öğrenci ve velisi sorumludur.

Yukarıda açıklanan ve Özel Toros Ortaokul öğrencilerine yönelik okul kuralları titizlikle uygulanacak olup okul ortamını olumsuz şekilde etkileyebilecek tutum ve davranışlara izin verilmeyecektir. Olumsuz davranışlarla karşılaşıldığı takdirde MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

 

SINIF İÇİ KURALLARIMIZ

Öğrencilerimiz,

· Derslere zamanında gelir ve ders araç gereçlerini hazır olacak şekilde öğretmeni beklerler.

· Dersin başından sonuna kadar dersi dinler, öğrenme ortamını bozacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar. İzin almadan sınıf içinde dolaşmazlar.

· Ders sırasında söz alarak konuşur. Zorunlu durumlar dışında dersten kesinlikle çıkamazlar.

· Öğrencilerimiz okula cep telefonu getirebilirler. Ancak cep telefonlarını okula geldiklerinde sınıf öğretmenine bırakmak zorundadırlar, öğrencilerin cep telefonu taşımalarına izin verilmemektedir.

· Sınıfının temizliğine özen gösterirler, ders bitiminde dersliğin temizliğinden ve düzeninden sorumludurlar.

· Arkadaşlarını, öğretmenlerini ve okul personelini sözleri ve davranışları ile rahatsız etmez, saygılı davranırlar.

· Öğrencilerin saçları temiz, düzgün ve bağlanmış, erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün olmak zorundadır.

· Ders esnasında hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

· Dolaplarının temizlik ve düzeninden sorumludurlar. Dolaplarında yiyecek içecek ve okula getirilmesi uygun olmayan araçlar bulunduramazlar.

Fatma Kozacıoğlu

Okul Müdürü   

 

Sosyal Medya