"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Eğitim
 

Eğitim Programımızın özellikleri

· Özgün bir programdır.

· Bilim ve öğrenme temellidir.

· Çocuk merkezlidir.

· Yaratıcılık ön plandadır.

· Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.

· Aile katılımı önemlidir.

· Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.

· 2-6 yaş grubu için, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir programdır.

· Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

 

Okuma yazma becerileri

  Okulumuzda; okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalarımıza başlamadan önce öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini belirliyoruz. 

· Dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü  

· Görsel Algi:

· Sekil-Pozisyon algılama

· Sekil-Zemin algısı

· Uzaklık-Derinlik-Boyut algılama

  Okuma-yazma becerileri birbirlerine bağlı bir yapı sergilerler. Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur.

Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesini hedefler.
 

· Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir.

· Küçük kas gelişimi ve el göz koordinasyonu.

· Kalem tutma ve kullanma becerisinin kazanımı

· Karalamalardan eğik çizgi çalışmalarına geçiş

· Noktaları birleştirme.

· Dalgalardan harflere geçiş.

 

Değerler Eğitimi

Okulumuzda öğrenme amacımıza ulaşmak için bize yol gösterecek bir dizi temel değerler saptadık. Bu temel değerleri yıl içinde eğitim programımızın içinde ele alarak işlemekteyiz. 

  Değerlerimiz

·  Barış

·  Sevgi

·  Saygı

·  Sorumluluk

·  İşbirliği

Sosyal Medya