"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Hedeflerimiz

Sosyal ve Duygusal Gelişim

 • Kendisine ait özellikleri tanıtır.
 • Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
 • Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
 • Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
 • Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
 • Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
 • Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
 • Farklılıklara saygı gösterir.
 • Farklı kültürel özellikleri açıklar.
 • Sorumluluklarını yerine getirir.
 • Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
 • Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
 • Estetik değerleri korur.
 • Sanat eserlerinin değerini fark eder.
 • Kendine güvenir.
 • Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
 • Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Bilişsel Gelişim

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
 • Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
 • Algıladıklarını hatırlar.
 • Nesneleri sayar.
 • Nesne veya varlıkları gözlemler.
 • Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
 • Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
 • Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
 • Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.
 • Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
 • Nesneleri ölçer.
 • Geometrik şekilleri tanır.
 • Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
 •  Nesnelerle örüntü oluşturur.
 • Parça-bütün ilişkisini kavrar.
 • Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • Neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • Zamanla ilgili kavramları açıklar.
 • Problem durumlarına çözüm üretir.
 • Nesne/sembollerle ilgili grafik hazırlar.
 • Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.

Dil Gelişimi

 • Sesleri ayırt eder.
 • Sesini uygun kullanır.
 • Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
 • Konuşurken dil bilgili yapılarını kullanır.
 • Dili iletişim amacıyla kullanır.
 • Sözcük dağarcığını geliştirir.
 • Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
 • Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
 • Ses bilgili farkındalığı gösterir.
 • Görsel materyalleri okur.
 • Okuma farkındalığı gösterir.
 • Yazı farkındalığı gösterir.

Öz Bakım Becerileri

 • Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
 • Giyinme ile ilgili işleri yapar.
 • Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
 • Yeterli ve dengeli beslenir.
 • Dinlenmenin önemini açıklar.
 • Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
 • Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
 • Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

Motor Gelişim

 • Yer değiştirme hareketleri yapar.
 • Denge hareketleri yapar.
 • Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
 • Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
 • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Sosyal Medya