"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Etkinliklerle Tam Öğreniyorum
 

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Aydan SONER UNCULAR’IN  rehberliğinde 6.sınıf öğrencilerimiz “Etkinliklerle Tam Öğreniyorum”  isimli e Twinning proje çalışmalarına başladı. Proje, Azerbaycan-Türkiye katılımlı 11 ortaklı bir projedir.  Web 2.0 araçlarının öğrenilerek kullanımı, öğrenci ve velilerin eTwinning projelerine olumlu bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

   Proje Bloom’un öğrenme basamaklarını temel almaktadır.  Bloom’un öğrenme basamakları göz önüne alındığında; öğrencilerin büyük çoğunluğunun en alt basamaklar olan hatırlama ve anlama düzeyinde kaldıkları görülmektedir. Öğrenilen bilgilerin içselleştirilebilmesi için daha üst basamaklar olan uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma basamaklarına çıkılması gerekmektedir. Proje süresince öğrenciler açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, bulmacalar, zeka oyunları, resfebe olmak üzere her hafta farklı bir etkinlik hazırlayacak ve hazırlanan etkinlikler projede yer alan diğer öğrenciler tarafından yapılacaktır. Böylece Bloom’un öğrenme basamakları olan hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma basamaklarına ulaşan öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri içselleştirme olanağı bulacaklardır.

 

 

Sosyal Medya