"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Tarsus Toros Okulları

Rehberlik Servisimiz

Amacımız:

Özel Tarsus Toros Okulları olarak;bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plâna alan ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören "Gelişimsel Rehberlik"  anlayışından hareketle, öğrencilerimizin hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini, başarıyla tamamlamaları için öğrencilerimiz ‘Rehberlik Servisimiz’  tarafından 

Öğrencilerimize:

 • Kendilerini Kabul Etme Becerisini Kazandırma
 • Kendilerini Gerçekleştirmelerine Yardımcı Olma
 • Öğrencilerimizin Yetenek ve İlgilerini Tanıma
 • Problem Çözme Becerisi Kazandırma
 • Karar Verme Becerisi Kazandırma
 • Akademik Başarı Kazandırma
 • Kendi Yaşantıları İle İlgili Olgunluk ve Sorumluluk Kazandırma
 • Öğrencilerimizin Toplumsallaşmalarına Yardımcı Olmak üzere belli başlı beceriler kazandırmayı hedefliyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bireye; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevreye uyum göstermesi kısacası kendini gerçekleştirmesi için verilen psikolojik yardımlardır.

Çağımızda modern eğitim; öğrencinin sadece akademik alandaki gelişimini göz önüne alan tek boyutlu bir yaklaşımı değil öğrencinin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini de temel alan çok boyutlu bir yaklaşımı hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleşmesinde rehberlik hizmetlerinin sorumluluğu giderek artmaktadır.

Tarsus Özel Toros Okulları olarak eğitim-öğretimin her aşamasında rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmalarının öneminin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle, öğrencilerin farklı gelişim dönemlerinde psiko-sosyal yönden onlara destek olmak, kendilerini tanımalarını ve gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışmak rehberlik çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Rehberlik Çalışmaları
Oryantasyon Çalışmaları

Oryantasyon adı verilen bu çalışma okulumuzdaki bütün öğrencilerin; okulu, okulun personelini, öğretim programlarının özelliklerini, okuldaki imkanları, bunlardan yararlanma yollarını, okul ve sınıf kurallarını öğrenmeleri ve böylece okula yönelik adaptasyon sürecinin hızlı ve problemsiz bir şekilde geçmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Öğrenciyi yeterince tanımadan sağlıklı bir rehberlik yapmanın mümkün olmayacağı ilkesinden hareketle okulumuzda çeşitli yöntem ve tekniklerle öğrencileri tanıma çalışmaları yapılmaktadır.

 • Sınıf gözlemleri: Öğrencilerin sınıf içerisindeki davranışları, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişimi dikkate alınarak bilgi edinilmeye çalışılır.
 • Öğrenci görüşmeleri: Gönüllülük esasına dayalı yapılan birebir görüşme ile öğrencinin daha özelinde tanınması amaçlanmaktadır.
 • Veli görüşmeleri: Veli görüşmelerinde amaç; öğrencinin aile ortamı, aile ortamındaki davranışları ve aile üyeleriyle ilişkilerinin niteliği hakkında bilgi edinmektir.
 • Öğretmen görüşmeleri: Öğretmenin öğrenci ile ilgili sınıf içi ve diğer zamanlardaki gözlemleri ve karşılıklı paylaşımları hakkında bilgi alış-verişinde bulunulur.

Test-Anket-Envanter uygulamaları: Yıl içinde uygulanan test ve envanter çalışmaları ile öğrencinin ifade edemediği noktaları ortaya çıkarmakla birlikte öğrenciyle ilgili görüşme ve gözlemler ışığında elde edilen bilgilere katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Sosyal Medya