"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Anaokulu

Misyon

Atatürkçü, çağdaş, yenilikçi, çalışkan, sorgulayıcı, araştırıcı, paylaşımcı, girişimci, kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık, yaratıcılığı gelişmiş, ilgi alanları ortaya çıkarılarak desteklenmiş, kendi kendini ifade edebilen sağlam kişilikli bireyler yetiştirmek. Bilgi yüklemek yerine, çocukların öğrenme isteğini artırmak, kendisini ve çevresini tanımasına olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortamı sağlamak temel misyonumuzdur.

Vizyon

Eğitim sürecinde en temel prensip, öğrenci merkezli eğitim anlayışı olup,çocuklarımızın gelişim süreçlerinde kendilerini bir birey olarak ifade etmelerinde, özgüven ve sorumluluk sahibi, çevreye ve yaşadığı topluma duyarlı, sorgulayan, araştıran, meraklı, saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarında , belirlemiş olduğumuz değerler ışığında bir eğitim sunmaktayız. Ne istediğini bilen eğitimli bir milletten, eğitimli bireylerden oluşan bir millet oluşturmanın yolunun, anaokulu düzeyinden başlayan eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle sadece ulusal değil uluslararası  eğitim modelleri ve akreditasyon programlarıyla iç içeyiz.Bu hayat boyu öğrenme modeli , eğitim halkamızın yapı taşıdır.Bu süreç, yaşam boyu devam etmekte olup, öğrencilerimizin  öğrendiklerini yaşam ile ilişkillendirmesi , öğrendiklerini pekiştirmesi, mutlu ve paylaşımcı  bireyler olması amaçlarımızdan birkaçıdır.

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; bireyin kendini tanıması, yeteneklerinin açığa çıkarılması, yaratıcı, özgüveni yüksek, kişiler arası iletişimde başarılı ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetlerin bütünüdür. Okul öncesi eğitim; çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

Özel Toros Anaokulu’nda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” servisi olarak

ortak amacımız; "önce insan" düşüncesinden  hareketle çocuklarımızı daha yakından tanıyıp her birini sahip oldukları gelişim ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen, özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir. Çocukların gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme  0-6 yaş döneminde gerçekleşmektedir.Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin rolü, okul yaşantısı içerisinde çok önemlidir. Rehberlik servisi,  okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır ve çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması, destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin ağlıklı bir şekilde kurulması önemlidir.

Bu bağlamda;

Anaokulu rehberlik servisi olarak öğrenciye yönelik çalışmalarımız;

• Okulumuza yeni başlayan öğrencilere oryantasyon çalışmaları yapılır.

• Çocuklar rehberlik saatinde serbest bırakılarak hangi oyuncak ve / veya oyunu tercih ettikleri gözlemlenir, onların oyunlarına eşlik edilerek ve çocukların ilgileri incelenir. 

• Rehber öğretmen öğrencilerle bireysel görüşmenin yanında sınıf içi gözlemler, çeşitli envanter  ve test uygulamaları  da gerçekleştirir. (ihtiyaca göre) Bu çalışmalar çocuğun kendisi ve çevresi ile mutlu ve sağlıklı  bir ilişki içinde olmasını amaçlar ve duygusal, sosyal, akademik açıdan gelişmenin altyapısını hazırlar, yaşanabilecek ya da karşılaşılan problemlerin tespitini ve çözümünü hedefler.

Anaokulu Rehberlik  Servisi olarak veliye yönelik çalışmalarımız;

 Dönemde en az bir kez olmak üzere her veli ile rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli görülmesi halinde (Veli, rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeni tarafından)önceden randevu alınması koşuluyla bu görüşmelerin sayısı artabilir. Velileri bilgilendirme amaçlı her ay düzenli olarak rehberlik panosu hazırlanır. Tüm bu çalışmalar rehberlik servisi, sınıf ve branş öğretmenleri,okul idaresi ve velilerimizin koordinasyonu doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu çalışmalara ek olarak, iki ayda bir kez olmak üzere öğrencilerimizin gelişim süreçlerine katkıda bulunacak şekilde rehberlik seminerleri verilmektedir. 

Sosyal Medya