"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Branşlar
 
 

MÜZİK

  Öğrencilerimizin branş dersi dışında sınıf öğretmenleriyle birlikte sürdürdüğü müzik etkinlikleri; şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme, basit şarkılar yaratma, ritim çalışmaları, ses ayırt etme çalışmaları, müzikli dramatizasyon ve yaratıcı dans çalışmalarını içerir.

 

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

  Fen ve doğa etkinlikleri çocukların gelişimlerini, davranışlarını etkiler. İlgi alanlarını genişletir. Çocukların problem çözme ve düşünme yeteneklerini geliştirir. 
 Fen ve doğa etkinlikleri, çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar. Bu meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek fen etkinlikleri planlanmalıdır. 
Bu etkinlikler çocukların;
1- Bilimsel düşünmelerini
2- Yaparak yaşayarak öğrenmelerini
3- Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini
4- Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını

  Fen ve doğa etkinlikleri sırasında yapılabilecek aktiviteler; Deney yapma, hayvan besleme, bitki yetiştirme, inceleme gezileri sınıfa konuk çağırma ve fen ve doğa köşesinde bulunan materyallerle yapılan diğer çalışmalardır. 

 

SPORTİF FAALİYETLER( jimnastik)

  Jimnastik özellikle üç-on yaş çocuklarına yönelik olimpik bir branştır. Çocukların (özellikle rekabetin olmadığı bir ortamda) psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır.  Jimnastik çalışmaları çocuklarımızın yetişkinlik döneminde “spor ve sağlıklı yaşamı”, bir yaşam tarzı olarak benimsemelerine de yardımcı olur. Çünkü; fiziksel bir aktiviteyi başarmaktan dolayı duyulan heyecan, çocuğun yaşamının her döneminde ihtiyaç duyacağı kendine saygı ve güven duygularının gelişiminde önemli bir rol oynar.

 

DRAMA

 Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz. 
- Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:
- Sosyalleşmeye katkıda bulunur. 
- Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar. 
- Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir. 
- Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler. 
- Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar. 
- Damanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir. 
- Dramda çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur. 
- Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. - Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

 

SATRANÇ

Analitik düşünme yeteneği ve hafızayı kuvvetlendirme becerileri sağlayan satranç derslerimizde;

Sevgili çocuklarımıza;

Basit matematik işlemlerini,

Empati kurmayı,

Grup halinde yarışmayı,

Başarılı olma duygusunu

öğretiyoruz.

Bu sayede özgüveni gelişen çocuklarımız ilköğretime daha hazırlıklı olarak başlayacaklardır.

 

YABANCI DİL

  Daha okuma yazmayı sökmemiş çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesi bazı çevrelerce yadırgansa da çocuklar artık ikinci dillerini anaokulunda öğreniyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Özelikle 0 - 5 yaş arası çocuklar yabancı dil öğrenme önemli bir dönemdir. 

  Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları şu şekilde sıralanabilir;
  -Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor. 
  -Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor. 
  -Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor. 
 -Okulumuzdaki dil etkinlikleri, okulumuzda haftanın belli saatlerinde İngilizce olarak verilmekte, bu sayede çocuklarımızın dil yatkınlıkları arttırılarak ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

GÖRSEL SANATLAR

-Çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.

-Çocuğun sanat ürünü oluşturma süreci kendi yaşamına anlam vermesini sağlar.

-Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat verir.

-Çocukların estetik duygusunu ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Sosyal Medya