"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Toros Fen Lisesi

Özel Toros Fen Lisesi’nde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarındaki amacımız; eğitim öğretim faaliyetlerinin bir uzantısı olarak öğrencimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak, yaşadığı sorunlar karşısında çözümcül bakış açısı geliştirmesini sağlamak, gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi konusunda yönlendirici olmaktır. Bunu yaparken öğrenci- öğretmen- veli işbirliği esas alınmaktadır. Öğrencilerimizin olduğu kadar ebeveynlerinin de rehberlik çalışmalarına katılmalarını sürecin daha sağlıklı işleyebilmesinin önemli unsuru olarak gören servisimiz, gizlilik ilkesini temel almaktadır.

Amacımız;

 • Çocuklarımızı dünya vatandaşı olarak yetiştirirken, ulusal değerlerden kopmadan evrensel değerleri de benimsetmek.
 • Toplumsal dönüşümün öncüleri olarak,
 • Bilimsel yöntemlerden vazgeçmeden, becerilerle donatarak,
 • İnsan haklarına saygılı, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenen,
 • Değerleri geleceğe uyarlayarak savrulmayan,
 • Geleceğin hızını yakalayabilen, değişimleri derinden ve doğru anlayabilen,
 • Topluma dair sorumluluklarının bilincinde olan,
 • Laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Atatürk ilkelerine bağlı gençler olmalarını sağlamaktır.

Çalışma İlkelerimiz

Rehberlik hizmetleri:

 • Tüm bireylere açıktır.
 • Yürütülen çalışmalarda gizlilik esastır.
 • Bireyin gönüllü olmasına özen gösterilir.
 • İnsana ve bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri, gereksinimleri, yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir.
 • Bilimsel çalışmalar esas alınır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı, aile, öğretmen, yönetici işbirliğine önem verilir.
 • Hem bireye hem topluma karşı sorumludur.
 • Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Öğrencilerimize sunduğumuz rehberlik hizmetleri:

Kişisel Rehberlik:

 • Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmesine destek olmak,
 • Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,
 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek,
 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

Eğitsel Rehberlik:

 • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,
 • Akademik başarıyı artırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmak, 
 • Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için öncelikle öğrencilerimize çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğretmek,
 • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek.

Mesleki Rehberlik:

 • Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,
 • Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerimize meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtmak,
 • Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek sağlamak,
 • YGS ve LYS danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak,
 • Kariyer planlama çalışmaları yapmak.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar:

 • Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak;

Velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi, sınav kaygısı ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlanmakta ve seminerler düzenlenmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerin akademik, toplumsal ve kişisel gelişimleri gerek sınıf gerekse branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerde ele alınarak bilgi paylaşımında bulunmakta ve işbirliği içinde çalışılmaktadır.Sınıf Rehberlik Programları hazırlanmakta, her sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişimlerine göre hazırlanan etkinlikler rehberlik saatlerinde uygulanmaktadır. Danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla öğrencilerin akademik ve toplumsal gelişimleriyle ilgili paylaşımlarda bulunulmakta ve öğrencilerin gelişimi takip edilmektedir. Seminer çalışmaları yoluyla öğretmenlerimizin değişik konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla planlamalar yapılmaktadır.

Sosyal Medya