"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English

6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Ortak Sınavı

6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Ortak Sınavı

ÖZEL TOROS ORTAOKULU

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

6. SINIFLAR İL GENELİ I. DÖNEM I. YAZILI ORTAK SINAV UYGULAMALARI

VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
Değerli velilerimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ortak sınavlara ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilgiler Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlar esas alınarak yapılmaktadır.

AÇIKLAMALAR

1. Resmî ve özel okulların 6. sınıflarında “Sosyal Bilgiler” derslerinin I. Dönem I. yazılı sınavı il genelinde ortak yapılacaktır.

2. Ortak yazılı sınavlarda alınan puanlar, o dersin I. dönem I. yazılı puanı olarak e-okul sistemine girilecektir.

3. Sınavda kullanılacak optikler karekodlu ve öğrenci bilgileri basılı olarak gelecektir.

4. 02 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ortak sınavlara geçerli mazeretleri sebebiyle katılamayan öğrencilerin durumları, okul müdürlüğünce değerlendirilerek karara bağlanacak ve öğrenci okul müdürlüğünce daha sonra belirtilecek tarihte, Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanacak sorularla “Mazeret Sınavına” alınacaktır. 5. Ortak yazılı sınav soruları, ilgili dersin konu ve kazanımlarına uygun “çoktan seçmeli” 20 sorudan oluşacaktır. Her soru 5 puan değerinde olacak ve değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınav 10.20’de başlatılıp, 11.00’de bitecektir. Sınav süresi 40 dakikadır.

6. Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları değerlendirilir ve e-okul sistemine “G” (Girmedi) olarak girilir.

7. BEP kapsamındaki öğrencilerin yazılıları dersine giren öğretmenler tarafından hazırlanır ve sınavları aynı anda uygulanır.

8. Okul Müdürlüğümüz, ortak yazılı sınav tarihlerini, öğrenci için gerekli uyarıları ve belirtke tablolarını sınıf panolarına astıracak ve bu bilgileri okul web sitemizde yayınlayacaktır.

ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ UYARILAR

1. Ortak yazılı sınavda dersin konu ve kazanımlarına uygun “çoktan seçmeli” sorular bulunmaktadır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sınav 10.20 ‘de başlayacak, 11.00’de bitecektir. Sınav süreniz 40 dakika olacaktır.

2. Öğrencilerin, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla sınavlara girmesi yasaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

3. Ortak yazılı sınav esnasında kopya çektiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili yönetmeliğe göre işlem yapılacaktır.

4. Öğrenciler, ortak yazılı sınav öncesinde sınav kâğıtlarını kontrol ederek baskı hatası tespit ederse sınav kâğıdının değiştirilmesini isteyecektir.

5. Öğrenciler, optik form işaretlemelerini siyah kurşun kalemle yapacaktır.

6. Sınavda yer alan soruların seçeneklerinden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Birden fazla işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

7. Optik form üzerinde cevapların işaretlenmesi dışında, karekod ve optik üzerinde herhangi bir karalama yapılması sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde hatalara neden olacağı için bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir

8. Zorunlu haller dışında yazılı sınav sürecince (40 dakika) dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Dışarı çıkma zorunluluğu halinde okul idaresi gözetiminde öğrenci dışarı çıkarılacak, ancak ek süre verilmeyecektir.

9. Her sorunun doğru cevabı 5 puan değerinde olacak ve değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

10. Soru iptali olması durumunda değerlendirmede, iptal edilen soru tüm öğrenciler tarafından doğru yapılmış kabul edilerek puana dahil edilecektir.

11. Sınav sonunda oluşan puan, ilgili dersin I. dönem I. yazılı notu olarak değerlendirilecek ve e-okul sistemine işlenecektir.

ORTAK YAZILI SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

1. Ortak yazılı sınavlar; Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilerek sonuçlar en geç 10 gün içerisinde odmplatform.meb.gov.tr sınav modülü üzerinden okul idarecilerinin erişimine açılacaktır.

ORTAK SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi.

2. Öğrencinin yerine bir başkasının yazılı sınava girmesi.

3. Bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçlarını yazılı sınav anında öğrencinin yanında bulundurması.

4. Yazılı sınav evrakına zarar verilmesi (yazılı kâğıdını veya optik formu yırtmak, teslim etmemek vb.) nedeniyle sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve okul idaresinin tutacağı tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

5. Ortak yazılı sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

Yazılı sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına dair öğrencilerden gelen itiraz öncelikle dersin branş öğretmeni tarafından değerlendirilecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme, ilgili dersin zümre başkanı tarafından EK-1’de yer alan itiraz formunda karara bağlanacak ve Okul Müdürlüğüne bildirilecektir.

 
 
 
 

 

Sosyal Medya