"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
Dünyanın Geleceğini Düşünen Çocuklar
 

2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan "Dünyanın Geleceğini Düşünen Çocuklar" adlı Etwinning Projesi  Okulumuz Yağmur Sınıfı öğretmeni Zeynep ÖZELÇİ tarafından okulumuzda uygulanan etwinning projesi bu ay sona erecektir. Proje kapsamında yapılan etkinliklerde çocukların çok eğlendikleri gözlemlenmiştir. Etkinlikler çocuk merkezli uygulanmış tüm çocukların katılımı sağlanmıştır. Öğrenci sunumlu web toplantıları yapılmış, güvenli internet farkındalık çalışmalarına yer verilmiştir. Proje ortakları işbirlikçi çalışmalar yapmışlardır. Web02 araçları kullanılmıştır. Proje sloganı, afişi, logosu birlikte belirlenmiştir. Öğretmen web toplantıları gerçekleştirilerek fikir alışverişleri ve değerlendirmeler yapılmıştır.Öğretmen ve öğrenci ön anketleri yapıldı. Çocukların doğal çevreye olan yoğun merak ve ilgileri ebeveynler ve eğitimciler tarafından desteklenerek yaşamın ilk yıllarından itibaren çevreye yönelik olumlu davranışları, beceri, tutum, saygı ve sorumluluk bilinçlerini arttırmak, aynı zamanda ebeveynlerinde de sürdürülebilirlik kavramı hakkında farkındalık oluşturma amaçlanarak etkinlik sürdürülmüştür.

 
 
 
 
 
 
 

 

Sosyal Medya