"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
DEĞERLERİMLE DAHA DEĞERLİYİM

I AM MORE VALUABLE WITH MY VALUES 

DEĞERLERİMLE DAHA DEĞERLİYİM/ I AM MORE VALUABLE WITH MY VALUES 

  Toplumun varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemli olan değerlerin toplumu oluşturan bireyler tarafından içselleştirilmesi ve davranış olarak gösterilebilmesi için daha erken yaşlardan itibaren bireylere değerler eğitiminin verilmesi gerekmektedir.Projemiz de bu amaçla okul öncesi dönem çocuklarına; Sorumluluk,Empati, Sevgi-Saygı,Dayanışma-Yardımseverlik ve Tutumluluk gibi temel değerlerimizi çeşitli etkinlikler ve farklı yöntemler ile vererek onların bu değerleri benimsemeleri ve kişiliklerinin gelişmesine temel oluşturmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
  Values education should be given to individuals from an earlier age in order for the values that are extremely important for the survival of the society to be internalized by the individuals who make up the society and to be shown as behavior. It aims to provide our core values such as responsibility, empathy, love-respect, solidarity, and self-control through various activities and different methods to ensure that they adopt these values and form the basis for the development of their personalities.
 

 

 
 
 
 

 

Sosyal Medya