"Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde"
Takip Edin
Türkçe English
BİYOÇEŞİTLİLİK
 

BİYOÇEŞİTLİLİK

Okulumuzu Fen bilimleri Öğretmeni Selin ATAKAYA, Sakine İŞCAN ve İngilizce Öğretmeni saadet İsmet TUĞCU rehberliğinde 5. Sınıf öğrencilerimiz ile Biyoçeşitliliğin önemini ve Biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri eTwinning proje çalışmaları yapılmaktadır. Projemiz de  öğrencilere problem çözme, işbirlikçi düşünme, gözlem yapma, çevreyi koruma ve güzelleştirme, çevresindeki canlılara karşı olumlu duygular besleme, topluma ve çevreye duyarlı farkındalığı yüksek bireyler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Gelecek savunucuları gençlerin, biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgulaması, biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri araştırması, araştırma sonuçlarını değerlendirmesi, sonuçlara dayalı olarak akran grubu ile tartışabilmesi ve çözüm önerileri üretebilmesi, insan ve çevre arasındaki etkileşimin öneminin farkına varması, yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunlarına çözüm önerileri sunması, insan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunması amaçlanmıştır.

9 Mayıs E-Twinning günü öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle zenginleştirilerek kutlandı. Web-2 araçlarını kullananarak afiş ve poster çalışmaları, kodlama etkinliğiyle hazırlanan çıktılar kendi renkleri ile boyanarak görsel şenlikle kutlandı.
 
22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Haftası öğrencilerin aktif katılımıyla dolu dolu kutlandı.
 
Mersin Kent Konseyi iklim değişikliğinin Biyoçeşitlilğe etkisini 5. ve 6. sınıf öğrencilerine Toros Okulları 24 Kasım Konferans Salonunda bol görsellerle güzel bir anllatım gerçekleştirdiler.

 

Sosyal Medya