ÖZEL TOROS OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ 


   Biz de Toros Okulları olarak yabancı dil eğitimine büyük önem vermekte ve anasınıfından itibaren bu eğitime başlamaktayız . Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dil öğrenme yöntemi kullanarak öğrencilerin dili eğlenerek , yaparak ve yaşayarak edinmelerini , kuralları kendilerinin keşfetmelerini ve dili çok daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktayız . 

  Yabancı dil derslerinde dinleme , konuşma , okuma ve yazma gibi temel becerilerin yanı sıra , öğrencilerimizin eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de ortaya çıkaracak ürün odaklı çalışmalar yaptırmaktayız . Öğrencilerimizin derse aktif katılımını sağlayacak , ikili ve üçlü grup çalışmaları ile hem bireysel hem de grup bilincini geliştirmekte ; sınıf içi oyunlar , canlandırmalar , sunumlar ile dil öğrenme ve öğretmede farklı yaklaşımlar ile dil öğrenme motivasyonunu ve yabancı dil  sevgisini artırmaktayız. Bu da öğrencilerimizin başarılarını artırmaktadır. “Her birey farklı öğrenir.” sözünden yola çıkarak okulumuzda her öğrencimiz bireysel olarak yetiştirilmekte ve öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimine de büyük önem verilmektedir . 

  1, 2 ve 3. sınıflarımızda öğrencilerimize tüm dil becerileri hakkındaki ilerlemeleri ile ilgili olarak ara karneler verilmektedir. 4, 5 , 6, 7 ve 8.  sınıflarımızdaki öğrencilerimiz  ise yazılı sınavlar ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedirler . 
    
  Yaşayan bir araç olan dilde en son akreditasyonları takip etmekte olup , EAQUALS akreditasyonu ile okulumuz Türkiye' de ilk 5 , Avrupa'da ise seçkin 300 okul arasına girerek İngilizcede mükemmellik Akreditasyonunu ( denkliğini ) almış bulunmaktadır .Yine hemen hemen her sınıfımızda e Twinning ve Avrupa Projeleri devam etmekte olup “ Ulusal Kalite Etiketi” ve “ Avrupa Kalite Etiketi” ödülleri okulumuz bünyesinde bulunmaktadır . 

ANASINIFI 

     Öncelikli amacımız,  yabancı bir dil ile ilk kez karşılaşan öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek  ve dili rahat kullanmalarını sağlayacak ortamlar oluşturmaktır . Sonraki hedefimiz ise dile merak ve empati uyandırmaktır . Dili yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için öğretmenlerimiz bu yaş grubunun olmazsa olmazı olan iç ve dış mekan oyunları , şarkılar , hikâyeler, dramalar  ve çeşitli aktiviteler kullanarak dili kullanmaya karşı olumlu bir ortam oluşturmaktadırlar . Öğrencilerin ilgi alanlarına ve farklı öğrenme türlerine yönelik çalışmalar ve ortamlar  sunmak da eğitimimizin bir parçasıdır . Öğrencilerimiz ilköğretime geçtiklerinde  yeterli İngilizce donanımı almış ve bu donanımın üstüne yeni  kazanımlar geliştirmek için zemin oluşturmaktadır  .Öğrencilerimiz rahat , doğal ve eğlenceli ortamlarda yabancı bir dile güvenle adım atmaktadırlar . Her hafta ve aylık olarak öğrencilerimizin neler öğrendiğinin anlatıldığı “outline” ile haftalık ve aylık veli bilgilendirmeleri yapılmakta ve öğrendikleri konular ile ilintili portfolyolar doldurulmakta, sene sonunda yine velilerimizi ile paylaşılmaktadır. Ayrıca her yaş grubu için İngilizce sene sonu gösterileri velilerimize sergilenmektedir . 

İLKOKUL 

  Öğrenci merkezli yapılan derslerde , 4 temel beceri( dinleme , okuma , yazma ve konuşma ) aktif şekilde kullanılır. Hedefimiz öğrencimizin  ilkokuldan mezun olurken dili özgüvenle ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır . Değişik aktiviteler ile öğrencilerimize yaşam boyu dil öğrenme  becerisi kazandırılmaktadır .

  Okuma yazma derslerindeki değişik aktiviteler ile öğrencilerimize okuma sevgisi kazandırılmakta ve yazma ile de yaratıcılıkları parlatılmaktadır . Konuşma dersleriyle  hayatı ilişkilendiren öğrencilerimizin kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve dili  akıcı ve bir şekilde kullanmaları sağlanmaktadır . 1. sınıftan 4 .sınıfa kadar öğrencilerimizin ders gelişimlerini takip eden portfolio çalışmaları da öğrenmenin ana ayaklarından biridir . 

  İlkokulu bitiren her öğrencinin seviyesi “Avrupa Dil Portfolyosu”na göre A1 'dir . Her dönem 3. sınıflardan başlamak üzere öğrencilerimize birer  adet “Placement Test” , 4. sınıflardan başlamak üzere de placement testlere ek olarak 

  “Achievement  Test” uygulanmakta olup  bu sonuçlar velilerimiz ile yıl sonunda öz değerlendirme olarak bire bir görüşülmektedir . 


ORTAOKUL 

  5. sınıflarımızda 20 saat ağırlıklı İngilizce ders programı uygulanmaktadır  ve bu sınıfın sonunda öğrencilerimizin her birinin Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 seviyesine ulaşmaları sağlanmaktadır . 

  6,7 ve 8. sınıflarımızda ise İngilizce ders programımız 10 saat olarak uygulanmakta olup ortaokulu bitiren öğrencilerimizin , birçok üniversitenin hazırlık atlama barajı olan B2 seviyesinde olmaları sağlanmaktadır . 

  Öğrencilerin akademik gelişimleri her dönemde 3 yazılı sınav , ders içi etkinlikler, projeler, her dönemde birer tane olmak üzere “Placement” ve “Achievement” testler ve portfolyo çalışmaları ile değerlendirilmekte , her öğrenci için yıl sonunda velileri ve ders öğretmenleri ile öz değerlendirilmeleri yapılmaktadır . 

  8. sınıflarımızda ise TEOG sınavı için gerekli çalışmalar  yoğun şekilde yapılmaktadır . Tıpkı ilkokulda olduğu gibi ortaokulda da okuma , yazma , dinleme ve konuşma aktiviteleri kullanılmakta ve ortaokulu bitiren her öğrencinin akıcıbir şekilde yabancı akranları veya öğretmenleri ile iletişim kurmaları sağlanmaktadır . 

 

GENEL KAZANIMLAR


İLKOKUL KAZANIMLARI

Hatalara odaklanmadan İngilizce olarak çevresindekilerle iletişim kurabilir .
Öğrendiği konular ile ilgili canlandırma ,rol yapma gibi aktiviteler yapabilir . 
İngilizce sözlük kullanmayı bilir .
Bağımsız okuma alışkanlığı kazanır .
Düzeyine uygun metinleri doğru telaffuz ederek okur ve anlar .
Okuduğu , dinlediği metinlerle ilgili sorulan soruları cevaplandırabilir ve sorular sorabilir . 
Temel ihtiyaçları, günlük hayat ve bildiği konular ile ilgili kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir . 
Teknolojiyi , İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır .
İngilizcedeki temel imla ve gramer kurallarını bilir ve kullanır .


ORTAOKUL KAZANIMLARI 

İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlarda dahi dili akıcı ve rahat bir şekilde kullanır .

Çeşitli durumlarda dinleme , yazma ve okuma becerilerini kullanarak  iletişim kurar  ve dile yönelik 
kazanımları gerçek yaşamla ilişkilendirebilir . 

Farklı  kültürleri ve yaşamları tanıyarak , bu kültürlere ve değerlere saygılı bir dünya vatandaşı olur .

Teknolojiyi , İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır .

Yaşına uygun kişisel ,yerel ve küresel konularla ilgili sorgulama ve araştırma becerilerini kullanarak yaratıcı projeler hazırlar ve sunar; uluslararası veya ulusal ortamlarda bu konularla ilgili görevler alır. (JMUN ) 

Seviyelerine uygun olan mektup , e-posta , öykü , şiir , paragraf , makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlayabilir ve benzer metinler üretebilir.