TÜRKÇE

 

    “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.”                                      

                                                                                                         GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

 

           Özel Tarsus Toros Okullarında Türkçe dersi programı, öğrencilerimize Türk dilini sevdirerek kurallarını sezdirmeyi, öğrencilerimizi Türkçeyi bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmeyi, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmayı amaç edinmektedir.

         Türkçe dersiyle öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak, onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini düşündüklerini söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma bece­risini kazandır­mak, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek en temel hedefimizdir. Çeşitli ders etkinlikleri ile öğrencilerimizde bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve üretici düşünme becerisini geliştirmek, böylece onlara önce çevresindeki sonra yurtta ve dünyadaki gelişmelerin farkına varabilecek duyarlılık kazandırmak önceliklerimiz arasındadır. Ana dili öğretimiyle öğrencilerimizin milli kültürümüzü ve evrensel değerleri tanıması hedeflenmiştir.

         Türkçe dersi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bütünüdür. Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini edinmiş duyarlı okurlar yetiştirmek için derslerimizde çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bu temel becerileri pekiştirmek için derslerimizde bilgi edinmeye dayalı süreçleri tamamladıktan sonra Türkçenin anlatım gücünü ve güzelliğini yansıtan çeşitli türlerdeki metinlerle öğrencilerimizin karşılaşmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin nitelikli metinlerle iletişim kurmaları neticesinde hem dilin anlatım inceliklerini kavramaya başlamalarını hem de doğru ve özenli kullanımlara öykünmeye başlamalarını hedeflemekteyiz.

           Özel Tarsus Toros Okulları Türkçe Zümresi olarak Türkçe öğretimini yalnızca ders saatlerinde gerçekleştirilen bir öğretim olarak düşünmüyoruz, öğrencilerimize dil bilinci ve duyarlılığı kazandırmak için sene boyunca aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştiriyoruz:

 

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

( OKUL İÇİ )
Sınıf İçi ve Sınıflar Arası Münazara Yarışmaları
Kitap Tanıtımı ve Sunumu

Konuk Yazarlarla Söyleşiler.
Tiyatro ve Kısa Film Senaryoları İçin Taslak Çalışmaları
Şiir Dinletileri

Oratoryo çalışmaları
Gözlem ve Betimleme Çalışmaları
Drama Etkinlikleri

 

 (OKUL DIŞI )
TÜYAP Kitap Fuarı Ziyareti
Açık Havada Kahvaltı ve Okuma Etkinliği