FEN BİLİMLERİ
 

     Fen Bilimleri zümresi olarak hedefimiz: öğrencilerimizi, günlük yaşamlarıyla ders üniteleri arasında ilişkiler kurabilen, öğrendiği bilgilerin dış dünyayla entegrasyonunu sağlayabilen, doğayı tanıyan, bilen, seven ve koruyan, olayları bilimsel bakış açısıyla yorumlayabilme yeteneği kazanmış, araştıran, bilgiye erişebilen ve ulaştığı sonuçları uygun şekilde organize edip analiz edebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini sağlayabilmektir.

Bu amaçla okulumuzda Fen ve Teknoloji derslerimiz:

- Ezbercilikten uzak,
- Deney ve gözlemlere dayalı,
- Görsel, işitsel, dokunsal her türlü aktivite ile zenginleştirilmiş,
- Gezi ve gözlemler yoluyla keşfettirip yaşatarak,
- Beyin fırtınaları yapılarak ve projeler üretilerek işlenmektedir.

 

      Deneye dayalı konular donanımlı fen bilimleri laboratuarımızda işlenmekte, gözlem yapabilmek için çok uygun olan 23.500m2’lik okul bahçemiz kullanılmaktadır.

     

      Bilim Günü (Science Day), çeşitli sergiler, ulusal ve uluslar arası projelere katılım sağlanarak öğrenilenlerin kalıcı olmasına dayalı bir öğretim programı uygulanmaktadır.