MÜZİK

    Özel Tarsus Toros Okulları olarak müzik eğitimindeki hedeflerimiz, bireysel ve toplu müzik eğitimi yoluyla, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye taşıyarak, öncelikle iyi birer dinleyici, bununla beraber; küçük yaş gruplarından itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler yetiştirmektir.

        Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır.


           Müzik derslerinde amacımız:

• Müzik yoluyla öğrencinin estetik yönünü geliştirmek,

• Öğrencilerin duygu, düşünce ve deneyimleri müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

• Öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

• Öğrencilerin kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,

• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerin gelişimini sağlamak,

• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine öğrencilerin katılımlarını sağlamak,

 

      Bütün bunlardan yola çıkarak öğrencilerimiz:

 

       Anasınıflarında:

·         Sesini doğru kullanır.

·         Şarkı söylemeye isteklidir.

·         Doğadaki farklı sesleri ayırt eder.

·         Tekerlemeleri söylemeye isteklidir.

·         Öğrendiği şarkılara müzikli oyunlar ve danslar ile eşlik eder.

·         Verilen ritmik yapıyı doğru tekrarlar.

·         5 yaş -davul çalmayı öğrenilir.

          1. Sınıflarda:

·         Sesini doğru kullanır.

·         Şarkı sözlerini doğru artiküle eder.

·         Verilen ritmik yapıyı doğru tekrarlar.

·         Şarkı sözlerine uygun hareketler yaratır.

·         Ses yüksekliklerini ayırt eder.

·         Davul çalması öğrenilir.

          2. Sınıflarda:

·         Sesini doğru kullanır.

·         Ses yüksekliklerini ayırt eder.

·         Verilen ritmik yapıyı doğru tekrarlar, kendi ritmik kalıplarını oluşturur.

·         Beklenilen düzeyde nota yazma- söyleme- çalma çalışmaları yapar.

·         Orff çalgıları ile basit ezgiler çalar, ritmik eşlik yapar.

·         Melodika ve nota bilgisine başlanır.

 

           3. Sınıflarda:

·         Sesini doğru kullanır.

·         Belirlenen okul çalgısında öğrendiği temel teknikleri uygular.

·         Belirlenen okul çalgısında öğrendiği basit ezgileri çalar.

·         Hız ve gürlük terimlerini öğrenir.

·         Müzik kültürü hakkında öğrendiği bilgileri günlük hayatında kullanır.

·         Cup game çalışmaları gerçekleştirir.

          4. Sınıflarda:

·         Sesini doğru kullanır.

·         Belirlenen okul çalgısında ezgileri çalarken değiştirici işaretleri kullanır.

·         Belirlenen okul çalgısında toplu müzik yaparken iki sesli ezgiler çalar.

·         Hız ve gürlük terimlerini dinlediği eserlerde farkeder.

·         Genel müzik kültürü edinmeye isteklidir.

·         Okul içinde ve dışındaki kültürel etkinliklere katılmaya isteklidir.

·         Cup game çalışmaları gerçekleştirir.

 

           5.6.7.8 Sınıflarda:

  • Sesini doğru kullanır.
  • Belirlenen okul çalgısında ezgileri çalarken değiştirici işaretleri kullanır.
  • Belirlenen okul çalgısında toplu müzik yaparken iki sesli ezgiler çalar.
  • Genel müzik kültürü edinmeye isteklidir.
  • Bona- solfej eğitimi sayesinde teorik bilgileri öğrenmeleri ve bu sayede müzikal yaşantılarını çeşitlendirmektir. 
  • Okul içinde ve dışındaki kültürel etkinliklere katılmaya isteklidir.
  • Cup game çalışmaları gerçekleştirir.
    Müzik derslerimiz dışında da öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve müziksel etkinliklere katılırlar.

 

             KOROLARIMIZ:

      Öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren korolarda şarkı söyleme deneyimini ve disiplinini kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Okulumuzun koroları:

·         Minikler Korosu,

·         1.Sınıflar Korosu,

·         İlkokul Korosu,

·         Ortaokul Korosundan oluşmaktadır.