2. SINIF
 

           Okulumuz, 1-4. sınıflar arasında uzman ve dinamik sınıf öğretmeni kadrosuyla sevgi odaklı, öğrenci merkezli, öğrencilerin bilgiyi içselleştirerek öğrenmelerini sağlayan, proje ve etkinlik tabanlı eğitim sistemini çeşitli branşlarla destekleyerek çocuk gelişimine katkı sağlayan, dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül bir eğitim-öğretim anlayışına sahiptir.

            İkinci sınıflarımızda dans, satranç, jimnastik gibi sanatsal ve sportif dersler branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

            Haftalık kırk saat olan programımızın on iki ders saati İngilizce öğretimine ayrılmış; okuma-yazma, konuşma, dinleme, dilbilgisi derslerine farklı İngilizce öğretmenleri girmektedir. Yabancı öğretmen desteği de sağlanarak dil eğitiminin her alanına hitap eden bir öğretim programı yürütülmektedir.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde.  Sonra bakmak, görmek istersin yaşıyor mu diye. Baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şeydir çocuklarla yaşamak. Bu yüzden çocuklarla iletişim kurarken yeterli tecrübe, donanım ve hassasiyet gerekmektedir.

2. sınıf zümresi olarak bu hassasiyet çerçevesinde:

·         Sorgulayan,

·         Çağı yakalayan,

·         Kendisi ve çevresiyle barışık,

·         Seven sevilen,

·         Hoşgörülü,

·         Empati kurabilen,

·          İletişim becerisi yüksek,

·          Sadece akademik açıdan değil sosyal açıdan da donanımlı,

·         Yaratıcı,

·         Girişken,

·         Üretken,

·         Sağlıklı,

·         Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ilerleyen nesiller yetiştirme hedefindeyiz.

     Eğitim öğretim sınıfta başlayıp sınıfta bitmez. Hayatın her aşamasında devam eder. Ödev bir çocuğun okul dışındaki eğitiminin devamı için en büyük sorumluluktur. Bu yüzden öğrencilerimize okul dışında yapacağı kitap okuma, problem çözme, detaylı inceleme ve araştırma yapma şeklinde ödevler verip onların bu sorumluluk duygusunu en üst düzeye çıkarma çabasındayız.

    Hayata karşı dimdik duran, zorluklar karşısında yılmayan, kendi yaşamında var olma çabası gösteren öğrencilerin başarıyı yakalayabileceklerinin bilincindeyiz.

    Unutmayalım ki  “Alet Çantası” donanımlı olan çocuklar, hayatta karşılaşacakları problemler karşısında her zaman hazırlıklıdır.