SOSYAL BİLGİLER, 

  Toros Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi, öğretim faaliyetlerini planlamada ve hayata geçirmede:

  • Atatürk İlke ve İnkılaplarını bir yol haritası olarak benimseyen,
  • Laik, çağdaş ve demokratik yaşam tarzını içselleştirmiş,
  • Geçmişinin bilgisiyle yarınlarına yön verebilen,
  • Bilgiyi ezberleyen değil yapılandıran, dönüştüren, yeni durumlara uyarlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.

   Ezbercilikten uzak, bilgiyi alan, işleyen ve transfer edebilen, akılcı bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Öğrencilerimizin hem kendi öz değerlerini fark etmeleri hem de kültürel görelilik çerçevesinde farklı kültürlere de saygı duyabilen bireyler olmalarını sağlamak ilkelerimizdendir.

   Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi geçmiş, bugün, gelecek bağlamında sosyal duyarlıkları yüksek, hem yerel hem de küresel olayları yorumlayabilen, analiz edebilen, eleştirel düşünme yapısına sahip öğrenciler yetiştirme ve hassasiyeti içerisinde planlamaktayız.

   Sosyal Bilgiler zümresi olarak,, öğretimde yapılandırmacı öğrenme modeli ve aktif öğrenme tekniklerini hayata geçiyor, böylece daha keyifli ve öğrenme kalıcılığı yüksek bir ders işleme metodu kullanıyoruz.

Sosyal Bilgiler dersine karşı olumlu öğrenci tutumu geliştirebilmek adına eğitsel oyunlara, drama etkinliklerine, gezi-gözlem faaliyetlerine, sınıf içi büyük ve küçük tartışma tekniklerine sıklıkla yer vermekteyiz.

   Atatürk’ün bu güzel ülkeyi emanet ettiği çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmede sorumluluğumuzun farkındayız.