MATEMATİK ZÜMRESİ

  Bir düşünme biçimi ve evrensel bir dil olan matematik,  günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır.

  Okulumuzda öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik programı uygulayarak keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, üreten ve sorgulayıcı, özgüveni, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, öğrendiklerini günlük yaşamına aktarabilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Zümrenin Çalışma Prensipleri

  • Matematik dersi, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda, ortak ders işleyiş ve anlayışı oluşturularak, bunun devamı için de sürekli bilgi alışverişi ve işbirliği yapılarak yürütülür.
  • 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken öğretmen sürekli aktarıcı değil, rehber ve yönlendirici konumda bulunmaktadır.
  • Her sınıf düzeyinde belirli aralıklarla deneme sınavları yapılır.Her konunun sonunda yapılan konu değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin eksiklikleri konu bazında görülür ve ardından hazırlanan çalışma kağıtları ile konuların pekiştirilmesi hedeflenir.
  • Öğrencilerimizin matematik dersinden eksik konularının kalmaması için yerinde müdahaleler yapılır. Gerekli görülen öğrenciler ile ek çalışmalar yapılarak öğrencilerin eksikleri tamamlanır.
  • Akademik olarak zayıf öğrenciler ve velileri ile görüşmeler yapılarak uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.
  • 8. sınıf öğrencileri ile ayrıca TEOG hazırlık çalışmaları yapılmakta, öğrencilerimizin durumları bire bir takip edilmektedir.
  • Matematiğin eğlenceli yanlarını göstermek ve matematiğe karşı olumsuz tutumlarını gidermek amacıyla zümre tarafından bilgi yarışmaları, çeşitli turnuvalar, haftanın sorusu, matematik projeleri,  Dünya Pi Günü gibi etkinlikler düzenlenmekte ve  öğrencilerin katılımı en üst düzeyde tutularak matematik korkutucu bir ders olmanın aksine sevdirilmektedir.