İNSAN KAYNAKLARI

 

   Üst düzeyde eğitim hizmeti sunmak amacıyla 1964 yılında kurulmuş olan Toros Koleji; eğitim sektöründe birçok yeniliklere öncülük etmiş önemli bir rol model ve güvenilir bir markadır.

       Bilimsel düşünmeyi benimsemiş, değişim ve gelişime açık, ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan, sorumluluk duygusu yüksek, nitelikli insan gücü planlanan ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yaparak sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefmektedir.Çalışanların memnuniyeti ve kuruma bağlılıkları kurumumuzun sürekli başarılarındaki en büyük etkendir. Bu konudaki geleneksel politikalarımızın ve temel ilkemizin bilimsel ve teknolojik imkanlarla desteklenmesi amacıyla;

 

  • Kolejimizin ihtiyaçları doğrultusunda her adaya fırsat eşitliği sağlayarak nitelikli, yeterli ve kaliteli bir aday veri tabanı oluşturmak,
  • Akademik ve İdari kadro olarak, açık iletişim ve yenilikçi bir  çalışan profilinin sürekliliğini sağlamak,
  • İşe alım, ücretlendirme, performans, izin süreçleri, kariyer ve eğitim gibi tüm süreçleri alt yapı oluşturarak sistemli takibini yapmak,

 

temel amaçlarımızdır.

 

 

                                                                                                                   İnsan Kaynakları Müdürlüğü