PROJELER
 
 
 

Küçük Düşünürler

  Çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile harmanlandığında, çocukların gelecekte daha esnek ve etkin düşünebilenyetişkinlere dönüşeceğine inanıyoruz. Çocuklarda düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla temel felsefe kavramlarını öğretmek ve etkinliklerle belli başlı filozofları tanıtarak çocukların yaratıcılık, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özgüven, dil, eleştirel düşünme becerileri ve becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla İlkokul Rehberlik birimimizin geliştirdiği bu proje Okulumuzun küçük düşünürler kulubüyle  yürütülmektedir.

 

Innovatıve Project

  Çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek için atık malzeme kullanarak yapılan çalışmaları içeren uluslar arası bir  proje olan  Innovative Projectte öğrenciler kendi el becerileri, yaratıcılıklarını geliştirerek  yeni  ürünler  yaratırken hem eğlenecek hem üretecekler…

 

A Game in Each Ring

  Her çocuk oyun oynar ve her kültürde bazı özel oyunları oynanır.  Bizler  başka ülkelerin de oyunlarını merak ediyoruz düşüncesiyle yola çıkan uluslar arası bir ola bu projemiz çok keyifli devam etmektedir.  

 

Walking on school

  Öğrencilerin aktif olma, yaratıcı olma, sosyal olma, dengeli çevik esnek olma ve sağlıklı yaşamın gereklerini kavrama konusunda etkinlikler yaptığımız  uluslararası bir projedir.