ÖĞRETMEN ÇALIŞMALARI
 

      Öğretmenlerimizle Yaptığımız Çalışmalar :

  point_black  Rehberlik Birimimizin-Yönetici-Öğretmen İş Birliği Çalışmaları Programı :

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarında, öğrencilerin tanınabilmesi ve onların sorunlarından haberdar olabilmede öncelikli olarak sınıf öğretmenleri, diğer öğretmenler ve yöneticilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. Öğretmenler,Okul Rehberlik Birimimizin çalışmalarında, psikolojik danışmanların en önemli yardım kaynaklarıdır. Bu nedenle, merkez olarak öğrencilerle yürüttüğümüz çalışmaların benzerlerini öğretmenlerle de yürütmekteyiz. Bu çalışmalar;

      arrow_r  Olumlu Disiplin Anlayışı
      arrow_r  Etkili İletişim Becerileri
      arrow_r  Okul çağı çocuklarının gelişim özellikleri ve psikolojik sorunları
      arrow_r  Olumlu Çatışma Çözme ve Arabuluculuk
      arrow_r  Öfke Kontrolü
      arrow_r  Proje tabanlı öğrenme, Proje oluşturma
      arrow_r  Etkili Öğrenme Yollarının Sınıf Ortamında Kullanılması
      arrow_r  Zorbaca Davranışlarla Baş Edebilme ve Arkadaşlık Programları
      arrow_r  Öğrenci-Öğretmen İletişimini Geliştirici Uygulamalar
      arrow_r  Sınıf Yönetiminde Sorun Davranışların Yaratıcı Çözüm Yollarıyla Ele Alınması
      arrow_r  Sınıf Ortamında Öğrencilerin Yüreklendirilmesi
      arrow_r  Etkili Zaman Kullanımı
      arrow_r  Amaç Belirleme