ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI
 

PDR BİRİMİMİZİN ÖĞRENCİLERİMİZ İLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR :


Oryantasyon Programı:

   Okulun ilk açıldığı günlerde öğrencilere sağlanacak eğitsel bilgiler ve gösterilecek yakın ilgi, onların yaşayabileceği uyum ve başarı sorunlarıyla ya da güçlükleriyle baş edebilmelerinde etkili olacaktır.
  Bu amaçla oryantasyon programı, okulun açıldığı ilk günlerde okula yeni başlayan öğrencilerimizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir programdır.

Verimli Ders Çalışma Programı:

  Bu uygulamanın amacı, öğrencilerimizin kendi gizil güçlerine uygun çalışma yollarını keşfedebilmelerine, bu özelliklerine uygun gerçekçi amaçlar belirleyebilmelerine, bütün bunları yaşamın her alanında kullanabilmelerine ve böylece uyumlu ve doyumlu bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır.

Mesleki Rehberlik Programı:

  Bu programın amacı, öğrencilerimizin en önemli gelişim görevlerinden biri olan bağımsız ve etkili meslek seçme sürecini kolaylaştırmaktır. Mesleki alanda çeşitli kararlar verebilme becerilerini olumlu yönde geliştirme amacını da taşıyan bu programda öğrencilere meslek seçimi sürecinde önemli olan temel kavramlar verilerek çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencinin kendi sahip olduğu özellikleri tanıması ve çevrede kendisi için var olan olanakları tanıması ve bir eşleştirme yapabilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra, bu kavramları pekiştirmek için çeşitli etkinliklerle desteklenen uygulamalar yürütülmektedir.

Zorbaca Davranışlarla Baş Edebilme ve Arkadaşlık Programı:

  Okul ortamı içerisinde öğrencilerin birbirlerine yönelik, zedeleyici, incitici türden davranışlarının önüne geçebilmeyi, öğrencilerin arkadaşlık anlayışlarını ve ilişkilerini gözden geçirmelerini amaçlayan ve daha çok öğrencilerin etkin rol aldıkları bir grup rehberliği programıdır. Grup çalışmalarında, öğrencilerden "zorbalık" kapsamına giren davranışları tanımlamaları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleriyle ilgili görüşlerini paylaşmaları sağlanmaktadır.
 

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Programı:

  Çatışma, bir ya da birden çok kişinin her hangi bir konu üzerinde anlaşamadığı zaman ortaya çıkar. Çatışmalar yoğun duyguların yaşanmasına neden olur. Çatışma, günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Bu programın amacı, öğrencilerimizin çatışmanın doğasını anlayabilme yetisini geliştirmek ve olumlu çatışma çözme adımlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

 

 

Ulusal ve Uluslar arası Proje tabanlı Öğrenci çalışmaları:

 Öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmede potasiyellerini geliştirmek adına her yıl birçok projede varolmaları Rehberlik Birimimizin oluşturduğu veya dahil olduğu projelerle sağlanmaktadır.