REHBERLİK BİRİMİ NEDİR ?
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

 • Kişinin Kendisini tanıması (kişinin genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, tutumlarını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi),
 • Çevresini tanıması (içinde yaşanılan ortamın gelişimi sağlayıcı ya da engelleyici özelliklerini bilmesi),
 • Problem çözme becerilerini kazanması,
 •  Kendini gerçekleştirmesi (gizil güçlerini ve yeteneklerini kullanarak olabileceği herşey olması, yaşamdan haz alması ve yaşamı anlamlı görmesi)
 •  Bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi,
 •  Karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi,
  İnsanlarla iyi iletişim kurması ve yaşama karşı olumlu bir tutumu benimsemesi amacıyla uzmanlarca yapılan düzenli ve profesyonel bir yardımdır.
 
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK NE DEĞİLDİR?    NEDİR? 

 • Kişiye öğüt verme, onun adına karar verme ve sorunlarını çözme değildir.
 • Kişinin değişik seçenekleri görmesi, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilmesi, karar verebilmesi için onu bilgilendirme, kendine ve çevresine karşı farkındalığını artırmadır.
 • Rehberlik anlayışında bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde kanat germek yoktur. Birey güçlü ve değerli bir varlıktır. Rehberliğin yardımıyla sahip olduğu gücü kullanmayı ve geliştirmeyi öğrenir.
 • Bireyin sadece duygusal yanıyla değil, sosyal, zihinsel, fiziksel gelişimiyle de ilgilenir.
 • Bilgi öğretme amaçlı değildir. Bireye verilecek bilgi, sorun çözümünde bir kaynağa işaret etmekten öteye geçmez. Rehberlik yardımının merkezi bireyin kendisidir.

Bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.
 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK İLKELERİMİZ   
 

 •  İşbirliği     
    Rehberlik hizmetleri, rehberlik servisinin önderliğinde, okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliğiyle gerçekleştirilebilir. 

 

 • Gizlilik    
    Psikolojik danışman, danışanla görüşmesinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Gizlilik ilke olmakla beraber, sınırları da vardır. Bu sınırlar meslek etiği kurallarında belirtilmiştir. 
     
 • Tarafsızlık    
    Danışman, danışana gerekli durumlarda bilgi verir ve seçenekler sunar. Fakat kendi yaşam felsefesi, duygu ve inançlarını aşılamaya kalkmaz. 
     
 •  Bireye saygı  

           Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin olan konularda karar verme hakkına saygı esastır. 

 

 • Genellik   
         Rehberlik uyum ve gelişim sorunları olan tüm bireylere açık bir hizmettir. 

 

                                ÖĞRENCİNİN REHBER ÖĞRETMENE YÖNLENDİRİLMESİ 
    
  Öğrenci rehberlik servisine şu yollarla gelir:

 • Kendi isteğiyle
 • Öğretmenin, öğrenciyle ilgili gözlemlerini aktarmasıyla
 • Velinin rehberlik servisini bilgilendirmesiyle
 • Rehberlik servisinin öğrenciye yönelik çalışmalarını değerlendirmesiyle
 • Rehber öğretmenin gözlemleri sonucu davet edilmesiyle

  Öğrencilerin sorun yaşadığı durumlar genel olarak dikkat dağınıklığı, derse aktif katılmama, sorumlulukları yerine getirmeme, ders çalışmama, duygusal sorunlar, arkadaş ilişkilerinde uyum sorunları, davranış bozukluklarıdır.

  Öğrenci herhangi bir problem olmasa da daha önce açıklanan amaçlar doğrultusunda rehberlik servisinde görüşmeye çağrılır. Etkin öğrenmeyi engelleyen bu tür problemlerle karşılaşan öğretmen, davranışı gözlediği dersten sonra rehber öğretmeni bilgilendirir. İlgili rehber öğretmen de en uygun zamanda öğrenciyle görüşür. Gerekli gördüğü durumlarda okul idaresi ve veliyi de bilgilendirebilir. 
 

                                          REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN SINIRLILIKLARI 
   
  Rehberlik, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Yardım alan bireyin bu yardımı almaya istekli oluşu çok önemlidir. Birey değişmeye ve yeni yaşantılara açık olduğu ölçüde yardımın etkisi artar. Bireyin içinde bulunduğu ortam ve koşullar da yardımın etkinliğinde önemli rol oynar. Bu yardımın etkinliğinin bireyden bireye, konudan konuya ve durumdan duruma değişiklik göstereceğini kabul etmek gerekir. Bunun için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesiyle öğrencilerin tüm sorunlarının ortadan kalkacağı sanılmamalıdır.