GÖRSEL SANATLAR

   

  Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar; müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Sanat eğitimi alan ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin okul hayatlarından kopma oranlarının daha düşük olduğu da tespit edilmiştir. Sanat eğitimiyle birlikte çoğunun serbest düşünme, hayal gücünün gelişmesi, yaratıcılığının artması, karar verme, problem çözme, yorumlama, iletişim kurma, sorgulama becerisinin de geliştiği, özgüvenin arttığı ve kimlik gelişimine yardımcı olduğu da göz ardı edilmemelidir. 

  Resim yapmak çocuk için bir oyundur. Çocuk sanat yapmak için resim yapmaz. Çocuğun bu oyunda ortaya koyduğu şey onun duygu ve düşünce hayatıyla ilgili resimlerdir. Çocuğun akıl yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Ortak anlatım aracı olan 'dil' ile kendini anlatmayan çocuk sanat dili ile kendini anlatabilir. Çocuk konuşarak ifade edemediklerini resim yoluyla ifade edebilir.

  Öğretimin ilki anaokulu ve ilköğretimde başlar. Bu nedenle sanat eğitimi bu yıllarda çok önemlidir. Sanat eğitimi alan çocukların yaşam biçimleri, hayata ve olaylara bakışları değişir. Çocuğun kendini tanıması, tanıtması ve dönüt olarak kendini değerlendirmesinde de sanat eğitimi süreçleri önemli rol oynar.

  Toros Okullarında sanat eğitiminin, çocuğun gelişimindeki yerinin ve öneminin bilinciyle çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Gerek kulüp çalışmalarıyla, gerek akşam etütleriyle gerekse öğle arası etkinlikleriyle çocuklarımızın çalışma saatlerinin arttırılması sağlanmıştır. Böylelikle çocuklarımızın mutlu olabilecekleri saatler geçirmeleri hedeflenmiştir.

  Yapmış olduğumuz bu etkinliklerin dışında gerek okul içi, gerekse dış mekanlarda sergiler açarak, resmi ve özel kurumların düzenlenmiş olduğu birçok yarışmaya katılarak öğrencilerimizin daha etkin ve başarılı olmaları sağlanmıştır. İl ve bölge genelinde, ulusal ve uluslararası boyutta kazandığımız başarılarla çocuklarımızın mutluluğu ve onlarda bıraktığı olumlu etkileri gördükçe bizim de heyecanımız ve mutluluğumuz artmaktadır.