Türkiye’nin yenilikçi zihinleri, dünyanın en büyük yenilikçilik organizasyonu olarak kabul edilen Destination İmagination(Dİ) yarışmasının Türkiye elemelerinde buluştu. DiTurk-Hayalgücüne Yolculuk Derneği tarafından düzenlenen Yenilikçi Problem Çözme Etkinliği, Türkiye’nin çeşitli illerinden 278 okul takımı ve 2200 öğrencinin katılımıyla Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

   Dünyada 40 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, dünyanın en büyük yenicilik, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination’ın (DI) Türkiye elemeleri Kuşadası’nda yapıldı. 

 

   Teknik, bilimsel, güzel sanatlar, doğaçlama, yapısal ve sosyal sorumluluk olmak üzere altı farklı kategoride hazırlanan görevlerde okulumuz ilkokul seviyesi bilimsel kategoride kendi özgün ve yenilikçi çözümlerini üretip, bunu eğlenceli ve teatral bir sunuma dönüştürerek bölge birincisi, Türkiye üçüncüsü olmuştur. Çocuklar bu süreç boyunca, yardımlaşma ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde, hızlı düşünme, karar verme, zaman yönetimi, problem çözme, takım çalışması gibi çok önemli becerileri güvenli ve eğlenceli bir ortamda keşfetme ve geliştirme imkânı buldular.

 

Sosyal Medya'da Biz