4. SINIFLAR
 

  Toroslu olma gurur ve kültürünü; köklü ve deneyimli kurumsal yapısıyla bir sınıftan ötekine taşıyan, bilgi çağında ve geleceğin Türkiye'sinde etkin rol alabilecek bireyler yetiştiriyoruz. Sürekli gelişen, ulusal ve evrensel değerleri özümseyip bütünleştiren, bunların ışığında yeni değerlerin gelişmesine model olan, kişisel ve toplumsal sorumlulukları almaya hazır, bunun ülke için taşıdığı önemin bilincinde olan öğrenciler yetiştiriyoruz.

- Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, sorgulayan, gözlem yapan, toplumsal sorumluluk taşıyan ve çevre bilincine sahip özgüvenli bireyler olarak ortaöğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlıyoruz.

- Öğrencilerimizi gelişen dünyada her gruptan ve çevreden insanla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendiriyoruz.

- Üstün donanımlı, içinde bulundukları grubu temsil kabiliyetine sahip, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

- Öğrenmeyi öğretme ve öğrenmeye karşı merak uyandırma ilkesi ile hareket ediyoruz.

- Öğrencilerimizin Türkçeyi ve yabancı dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini açıkça ifade etmelerini sağlıyoruz.

- Öğrencilerimizin, spor dallarında ve sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmayı, onlarda sanat ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz.

- Öğrencilerimizin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımını sağlıyoruz.

- Öğrencilerimizi yaşadığı dünyaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

- Öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna profesyonelce hazırlanmalarını sağlıyor, kariyer eğilimlerini belirlemelerine rehberlik ediyoruz.