3. SINIFLAR

 

  3.sınıf zümresi olarak hedeflerimiz; yaşamın her alanında karşılaştığı sorunları çözebilen, kendini sürekli geliştirebilen, okuma alışkanlığı edinmiş, açık görüşlü, sorgulayan, dürüst, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bilgiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen çağdaş bireyler yetişmektir.

Bu doğrultuda,

- Yaparak – yaşayarak yapılan eğitim ve öğretimin en yararlı öğrenme yöntemlerden biri olduğu bilinciyle derslerde öğrencilerin duyularına hitap eden ders araç ve gereçlerini kullanmak

- Kendine güvenen, düşünebilen, planlı çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek

- Atatürk ilke ve devrimleri ile milli ve manevi değerlere, yürekten bağlı bireyler olmalarını sağlamak

- Doğayı tanıma, sevme ve bir doğa dostu olarak çevreyi en iyi şekilde koruma bilinci vermek

- İletişim kurmada ve kendini geliştirmede dilin doğru kullanılmasının önemini anlatmak ve Türkçeyi etkili kullanmanın, düşünmenin ve başarmanın temeli olduğunu kavratmak

- “Her çocuk matematiği sevebilir ve öğrenebilir.” ilkesinden hareket ederek matematiği kullanabilme, problem çözebilme, çözümleri ve düşünceleri paylaşarak, ekip çalışması yapabilmelerini sağlamak

- Ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenen, gerekli bilgi ve becerilere öncelik veren, her yönüyle bütün olarak gelişen, okul dışında da uyumlu yaşayan mutlu bireyler olmalarını  sağlamak, amacımızdır