1. SINIFLAR

 Güvenli, huzurlu, modern disiplin anlayışı ile sevgi dolu bir ortamda özgüveni yüksek, milli değerlerine bağlı, öğrenmeyi öğrenmiş, kendi hedeflerini belirleyebilen, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, Atatürkçü, çağdaş bireyler yetiştirmek hedefimizdir. 

  Çocuklarımızın ; araştıran ve sorgulayan,çevresine ve içinde yaşadığı topluma saygılı, topluma katkı sağlayan,ilgi ve yeteneklerinin farkında olup hedeflerini bu doğrultuda belirleyen bireyler olması için birlikte çalışma,yeni yöntem ve teknikleri araştırarak uygun olanları belirleyip uygulayarak başarı elde etmeyi planlıyoruz. 

  Çalışmalarımızda okulumuzun uzman kadrosunun her biriminden yararlanarak daha verimli olacağımıza inanıyoruz.