50 YILLIK BİR GEÇMİŞİ OLAN ÖZEL TOROS OKULLARININ GEÇİRDİĞİ EVRELER

KURULUŞ

     Özel Toros Koleji 15 Ağustos 1964 tarihinde Toros Koleji Eğitim ve Öğretim Ticaret Limited Şirketi tarafından "TOROS KOLEJİ" adı ile kurulmuştur.

     1964 yılının Ekim ayında 3 sınıf, 48 öğrenci ile bugünkü Atatürk Evi ve Müzesi olan binada öğretime başlayan kolej, eğitim faaliyetlerini 1975 yılına kadar burada sürdürdü. İlkelerinden ödün vermeyen yönetim anlayışı ile kısa zamanda çevrenin ilgisini çekti, öğrenci sayısı arttı. 1964-1975 yıllarında bu binada, 1975-1979 yıllarında da Zeytinlibahçe Caddesindeki eski Akdeniz Koleji'nin bulunduğu binada eğitim ve öğretim hizmetine devam etti.

     1979 yılında okul binasının mülk sahibi tarafından tahliye ettirilmesi ve binanın yıktırılması nedeniyle okul kapanma tehlikesi geçirmiştir. Bunun üzerine 9 Mayıs 1979'da okul yönetici, öğretmen ve velilerden oluşan 8 kişilik bir girişimci kurul okulu yaşatmak amacıyla Mersin Eğitim Vakfı'nı kurmuştur.

     Vakıf kuruluşu tamamlanınca okulun sahibi olan şirket, okulu vakfa devretmiştir. Bu arada Vakıf Yönetim Kurulu, 45 EVLER semtinde 4500 metrekare arsa temin ederek 1100 metrekare kapalı alanı olan "U" biçimindeki kendi binasını bitirmiş, 23 Nisan 1980 günü yeni binasına taşınmıştır.

GELİŞİM ve DEĞİŞİM

     Okulun eğitim olanaklarının gelişmesi ve ilginin artması sonucu 1981 yılında yabancı dille öğretime geçilmiştir. 1986 yılında ilkokul, 1987 yılında Anaokulu, 1990 yılında Fen Lisesi, 1996 yılında da Süper Lise bölümleri açılmıştır. Bugün vakfın bünyesinde faaliyetini sürdürmekte olan Özel Toros Okulları'nın (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Süper Lise, İlköğretim Okulu ve Anaokulu) 8904 metrekare kapalı alanı vardır.

     Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması üzerine 1998 yılında, 1-8. sınıfları bir çatı altında toplamak amacıyla ilköğretim okulumuz, 50. Yıl Kampüsündeki binaya; Anadolu Lisesi ile Süper Lise bölümlerimiz de 45 Evlerdeki ilkokul binamıza, Anaokulumuz ile Fen Lisemiz de 1999 - 2000 öğretim yılında 50.Yıl kampüsündeki yeni binalarına taşınmışlardır.

FİZİKSEL KOŞULLAR

     Her okulumuzun zengin kütüphanesi, görsel-işitsel araçlarla donatılmış Türkçe, Edebiyat, Sosyal bilgiler, Resim, Müzik, Yabancı Dil derslikleri ile Fen ya da Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar laboratuvarları, ayrıca 45 Evlerdeki lise bölümünde 450 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ile 500 kişilik Modern Tiyatro Salonu, 50. Yıl Kampüsünde ise Kapalı Spor Salonu, Modern Jimnastik Salonu, Açık Hava Basketbol, Voleybol, Çim Futbol sahaları ile Tenis Kortu, Halı Saha, Hayvanat Bahçesi, Botanik bahçesi ile eğitimin hizmetindedir.

50 YILA YAKIN HİZMETİN SONUÇLARI

     Özel Toros Okulları, çağdaş yönetim anlayışı, deneyimli, başarılı eğitim kadrosu ve zengin alt yapısı ile ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından olup atılımlarıyla çevresindeki eğitim kurumları tarafından örnek alınmaktadır.

TOROS KOLEJİ DÖNEMİ
(1964-1975)


     Özel Toros Koleji 15 Ağustos 1964 tarihinde Toros Koleji Eğitim ve Öğretim Ticaret Limited Şirketi tarafından "TOROS KOLEJİ" adı ile kurulmuştur.

          Milli Eğitimin temel ilkeleri dışında, kendi iç yönetmeliğinde önemli ilkeleri olan ve onlardan vazgeçmeyen yönetim anlayışı öğrenci sayısını arttırmış ve kısa zaman içinde kurum tercih edilir olmuştur.

         
ZEYTİNLİBAHÇE DÖNEMİ
(1975-1979)


     Zeytinlibahçe Caddesinde tek katlı ana bina ile bahçenin çevresinde baraka sınıflardan meydana geliyordu. Bunlardan en büyüğü ortak fizik ,kimya, biyoloji laboratuvarı olarak kullanıldı.

     Kiralayıp bir yıl boş bırakılan binada öğretime başladığımız yıl içinde bir yap-satçıya kat karşılığında verilmesi haberi şok yarattı. Bunun üzerine 9 Mayıs 1979'da okulun yönetici, öğretmen ve velilerden oluşan 8 kişilik bir girişimci grup okulu yaşatmak amacıyla Mersin Eğitim Vakfı'nı kurmuştur.

         Ana binası ve çevre duvarları yıkılmış okul bahçesinin bir yerinde bir bölümünün temeli atılmış, inşaat malzemesi dağınık olarak boşaltılmış bahçedeki barakalarda eğitim-öğretim sürdürürken Vakıf yönetiminin 45. Evler semtinde temin ettiği 3700 m2 arsada Eylül ayı ortalarında temeli atmış, 1980 yılı Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı günü yeni binaya taşınılmıştır.

45 EVLER DÖNEMİ
( 23 Nisan 1980-1986)


     45 Evlerde 8 ayda bitirilen "U" biçimindeki tek katlı binanın 1150 m2'lik kapalı alanı vardı. Daha bir yıl geçmeden yer sıkıntısı çekilmeye başlandı. Yeni dershane kazanmak için "U" nun kuzeyinde- güneyindeki bölümler yıkılıp, dörder katlı hale getirildi, birçok derslik kazanıldı. Güney kesimde Fen Lisesi açıldı. Kuzey kesiminde caddeye doğru zemin katta önce yemekhane inşa edildi. Sonraki yıllarda bu bölümün üstüne 300 kişilik tiyatro salonu yapıldı. Okulun arka bahçesine sınır olan kamu arazisi ile birleştirip onların elemanlarının da spor yapabileceği 300 sehirci kapasiteli kapalı spor salonu yapıldı.
1984 yılında yabancı dille öğretime geçildi.

ÖZEL TOROS İLKOKULU DÖNEMİ
(1986-1998)


     Eğitim olanaklarımız gelişmişti. Alt yapımızdan öğrenci geleceği, liseye öğrenci akışının olacağı düşüncesi ile bir ilkokul kısmı açılması tartışılırken, halkımızın istemi ve maddi desteği ile 45 Evlerdeki başka bir arsamıza 6 ayda dört katlı modern ilkokul binası inşa edildi. Sınıf, laboratuvar ve işlikleri yeni malzemelerle donatıldı, 1986-1987 öğretim yılında hizmete girdi.

     1987 yılında okul bahçesinin kuzeyinde bağımsız ilk anaokulumuzu açtık; bahçemizin doğusunda bize bitişik 4 küçük parseli sahiplerinden satın alıp, zemin altında yemekhane, matbaa; zemininde resim-iş atölyesi modern jimnastik salonu, müzik dersliği üstünde de 470 kişilik modern tiyatro salonu olan Kültür Sitesi'ne kavuştuk.

50. YIL KAMPÜSÜ DÖNEMİ (1998-2004)

     45 Evlerdeki arsanın sahipleri bağışladıkları araziyi noter senedi ile kayıtsız koşulsuz bağışlamış olmalarına karşın tapu iptal davası açarak geri aldılar. Çıkmamız için baskı yapmağa başladılar. Bu sıkıntılardan kurtulmak için Vakıf Yönetim Kurulu 50. Yıl Mahallesindeki geniş bir araziyi kuruma kazandırarak 50. Yıl Eğitim Kampusu girişiminde bulundular. Önce bugün ilköğretim okulu olarak kullanılan ana binayı inşa edip bir ölçüde rahatladılar. Arkasından 1998 yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılınca 1-8. sınıfları yani ilköğretim okulunu bir çatı altında toplamak amacıyla ilköğretim okulu 50. Yıl Kampusu'ndaki ana binaya taşınırken Anadolu Lisesi ile Süper Lise bölümlerimiz 45 Evlerdeki ilkokul binamıza taşındılar. Kampusdaki anaokulu binası bitirilerek eğitime başladı. 1999-2000 öğretim yılında da Fen Lisesi yeni binasına taşındı.

     Ayrıca ana-babası yurt dışında çalışan işçi çocukları ile iyi eğitim almak isteyen Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen öğrencilere iki kişilik odalarda kalma, her türlü kültürel , sportif, eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlıklı bir ortamda eğitim yapma imkanı veren öğrenci yurdumuz yapıldı.
En son olarak öğrencilerimizin beden eğitimi derslerinde kullandıkları ,antrenman yaptıkları yatılı öğrencilerimizin de boş zamanlarında spor yaptıkları , halı saha, tenis kortu, mini futbol, voleybol, basketbol açık hava sahaları ile kapalı spor salonu hizmete girdi.

GELİŞİMİN NEDENİ DEĞİŞİM


     1964 yılında Atatürk Caddesinde kiralık binada açılan "Toros Koleji" 47 Yıllık serüveni acı, tatlı hatıraları geride bırakarak içinde Mersin- Tarsus anaokulları, ilköğretim okulları,Anadolu liseleri; Mersin Süper ve Fen Liselerini de içine alan büyük bir eğitim komplesi haline gelmiş "Özel Toros Okulları" adını almıştır.

     Devamlı gelişimin nedeni değişim isteği, ekonominin en kötü olduğu son yirmi yılda kurumumuzun kiralık bir binadan Mersin'de kendine ait binalarda eğitim- öğretim yapar duruma gelmesi yönetimin başında bulunan Ali ÖZVEREN'in geleceği iyi algılaması, okuması, olayları iyi değerlendirip doğru, hızlı karar vermesi, cesur hareket etmesi değişimin tam zamanında yapılması ile mümkün olmuştur. Örneğin yabancı dille öğretime geçilmesi; Anadolu Lisesine taban oluşturmak, okulumuza öğrenci akışını sağlamak için ilkokulun kurulması, 45 Evlerdeki arsanın bitişiğindeki dört bağımsız parselin satın alınıp üç katlı bir kültür sitesi kurulması, çeşitli baskıları göğüsleyerek binayı terk etmeden yeni arayışlar içerisine girip 50. Yıl Mahallesinde bir eğitim komplesi kurulması.

     Bu başarıda onunla uyumlu çalışan yönetim kurullarının da payı gözardı edilemez.Özel Toros Okulları çağdaş yönetim anlayışı deneyimli başarılı eğitim kadrosu , zengin alt yapısı ile ilimizin , bölgemizin seçkin eğitim kurumlarındandır.  Dileğimiz daha uzun yıllar yaşaması ve yaşatılmasıdır.

E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi
TEMA
Eko Okullar
Toros Üniversitesi
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Beslenme ve Sağlık
Toros Okulları